Termohigrometar sa alarmom

Moisture Alert termohigrometar je idealan za praćenje vlage u zgradama i stanovima kao i drugim mestima gde vlaga pretstavlja problem.
Aparat poseduje unapred podešen zvučni min/max alarm i za vlagu i za temperaturu. Upozorenjem se uključuje automatski zvuk ako je vlažnost veća od 70 %RH ili padne ispod 25 %RH. Alternativno, ako temperatura pređe 40 °C ili padne ispod 1 °C aktiviraće se alarm.
Aparat se nalazi u ABS kučištu dimenzija 20 x 65 x 97mm.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: 0 do 49.9 °C; 20 do 95 %RH
Rezolucija: 0.1 °C; 0.1 %RH
Preciznost: +/- 1 °C; +/-5 %RH