Pt 100 i termistor

Pt100 i termistor test poklopci su pogodni za proveru tačnosti Pt100 preciznih i termistor termometara.

Priključite željeni tester i displej na termometru treba da pokaže istu temperaturu kao i sertifikat vrednost na test poklopcu, pa možete biti sigurni da je Vaš instrument kalibrisan i ispravan za rad.

Svaki test poklopac se isporučuje u kompletu sa UKAS Sertifikatom o kalibraciji sa zagarantovanom nesigurnošću ± 0.1 °C.