boeco

Država: Nemačka
Adresa: P.O. Box 11 22 26 , 20422 Hamburg
Usluge i proizvodi: Laboratorijska oprema
Web site: http://www.boeco.com/

Kompanija Boeckel + Co (GmbH + Co) je osnovana 1929 godine u Nemačkoj. Ima raširenu trgovačku mrežu širom sveta, nudeći visoko kvalitetnu laboratorijsku opremu i potrošni materijal po veoma konkurentnim cenama. Iz programa Boeco izdvajamo:

  • Pribor za rukovanje tečnostima (mikropipete, nastavci za mikropipete, dispenzeri itd.)
  • Laboratorijska oprema (vage, spektrofotometri, mešalice, vodena kupatila, vakuum pumpe, centrifuge, analizatori za mleko, magnetne mešalice, šejkere, brojači kolonija, stoni i ručni pH metri, konduktometri i oksigenometri, rezervne elektrode itd.)
  • Optička oprema (od najednostavnijih školskih pa sve do najsavremenijih mikroskopa, ručni i digitalni refraktometri, ABBE-ov refraktometar itd.)
  • Laboratorijsko staklo i porcelan (čaše, erlenmaeri, desikatori, levci, petri šolje, graduisane pipete, birete, piknometri, menzure, mikrobirete, automatske birete i širok izbor JIPO Češki porcelan)
  • Laboratorijska plastika (menzure, čaše, erlenmaeri, stalci itd.)
  • Laboratorijski filter papir (kvantitativni, kvalitativni, mikrofiber, hilzne-tuljci, membran filter, sifinđ filteri itd.)