baner940x300-servis

Servis, održavanje i etaloniranje

Instrumenti MB d.o.o. je formirao poseban sektor za pružanje stručnih i tehničkih usluga u oblasti merne i laboratorijske opreme kako za akreditovane i neakreditovane laboratorije, tako i za zdravstveno-medicinske ustanove.

Nudimo Vam usluge u oblasti SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I ETALONIRANJA sledeće laboratorijske i merne opreme:

  • Termometri
  • Barometri
  • Oksigenometri
  • Аutoklavi
  • Suvi sterilizatori
  • Digestori
  • Magnetne mešalice
  • Mikroskopi
  • Aparati po Kjeldalu
  • Vage (svih vrsta)
  • Luxmetri
  • Stakleno posuđe
  • Gasni analizatori, Testo
  • Reometri
  • Aparate za tvrdoću
  • Aparate za merenje krvnog pritiska
  • Merila protoka gasa, Siera, Sven leckel
  • Sekvencionalni uzorkivač vazduha, BIO DEFINER
  • Dubinomeri, visinometi, pomična merila, merni sat itd.

 

 • Termohigrometri
 • pH metri
 • Refraktometri
 • Vodena kupatila
 • Inkubatori (Termostati)
 • Laminarne komore
 • Grejne obloge
 • Dispenzeri
 • Turbidimetri
 • Mikrometri
 • Bukomeri
 • Areometri
 • Detektori curenja gasa
 • Reflektrometri
 • Kidalice

 • Anemometri
 • Konduktometri
 • Polarimetri
 • Destilatori
 • Peći za žarenje
 • Centrifuge
 • Optičke lupe
 • Automatske i digitalne pipete
 • Vakumpumpe
 • Manometri
 • Sigurnosni ventili
 • Digitalne i mehaničke štoperice
 • Viskozimetri
 • Analizatori mleka
 • Rotametri

 

 

 

 

 

 

Dozvolite da konsultanti naše firme predlože i pomognu u rešavanju kompleksnih servisnih problema:

 • Servisiranje parnih sterilizatora – autoklava, destilatora, inkubatora, suvih sterilizatora (popravke, ugradnja elektronike, ugradnja printera), remont uređaja proizvođača Sutjeska i Instrumentarija prema proizvođačkoj specifikaciji. Ugradnjom digitalnih kontrolera kod peći za žarenje, termostata, sterilizatora ili kod vodenih kupatila omogućava se digitalno zadabanje i praćenje temperature, što posebno olakšava kasnije etaloniranje temperaturne sonde.Posebno važno za akreditovane laboratorije.
  Održavanje, validacija i izdavanje sertifikata o ispravnosti uređaja.
 • Radi Vaše interne potrebe vršimo proveru i validaciju svih laboratorijskih aparata kao pouzdan spoljašni kontroler, koji će Vam na kraju izdati sertifikat o ispravnosti uređaja koji zadovoljava sve standarde o bezbednosti i zaštiti na radu.Kao dokazo uspešno završene usluge izdajemo i servisnu garanciju na aparat i ugrađene rezervne delove.
 • U saradnji sa akreditovanim laboratorijama od strane ATS-a posredujemo kod usluga etaloniranja i izdavanja uverenja o etaloniranju i overavnju.

Za sva vaša dodatna pitanja i potrebe kontaktirajte nas telefonom na:

011/ 4 12 13 14
062/492-778; 060/492-778-0
ili putem emaila: office@instrumentimb.rs