Logger za temperaturu

Prenostiv i vodootporan data logger za merenje temperature.
Idealan za praćenje temeprature prilikom proizvodnje, skladištenja i transporta u prehrambenoj, poljoprivrednoj i farmaceutskoj industriji što je u skladu sa HACCP standardima i zakonskim propisima, monitoring okoline što je u skladu sa optimizacijom HVAC sistema kao i QA monitoring magacina.
Za laku identifikaciju ThermaData Logger sadrži ID od 32 karaktera.
Podešavanje i aktiviranje logger-a je pomoću ThermaData logger mk II Software.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 30 do 85°C
Rezolucija: 0.1 °C
Preciznost: +/- 0.5 °C
Memorija: 4000 očitavanja
Interval memorisanja podataka: 0.1 do 255 min.