Saf-T-Log HACCP termometar

Da li želite da izbegnete svu papirologiju vezano za ispunjavanje HACCP regulative?
Da li želite da imate tačan i nepromenjiv pregled izmerene temperature u Vašoj proizvodnji, kuhinji, restoranu?
Saf-T-Log termometar je savremen termometar sa opcijom da se konektuje za računar, da se sva podešavanja rade brzo i efikasno, pomoću software-a koji se isporučuje uz termometar. Izmereni podaci memorišu se u excel formi na računaru. Sve zbog brzog i jednostavnog beleženja kritičnih temperaturnih tačaka u prehrambenoj industriji.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 100 do 1372 °C
Rezolucija: 0.1 °C
Preciznost: +/- 4 °C +/-1 decimala