Temperaturni blokćići

U svim kuhinjama i akreditovanim laboratorijama obavezno je praćenje i beleženje temperature preko data logger-a ili pomoću termo-blokova.