BOECO LABORATORIJSKI AUTOKVAL

BOECO LABORATORIJSKI AUTOKVAL

Pre-vakuum podeljen u tri dela
Nerđajuća komora
LCD ekran
Opremljen sa kvalitetnom pumpom sa visokim performansima
Visoko kvalitetna pumpa za vodu i ventili
Nezavisni generator pare
Samo-kalibracija
Rezervoar za vodu koji je lak za čišćenje
Proces sušenja: pomoću vakuuma
Temperatura sterilizacije: 121°C i 134°C
Test programi: Helix test, B&D test i Vakuum test
Ciklusi sterilizacije: sa raspolaganju su sedam ciklusa i tri test programa

Program Temperatura Pritisak Vreme sterilizacije
SOLID 134 134°C 2.1 bar 4 min
SOLID 121 121°C 1.1 bar 20 min
TEXTILE 134 134°C 2.1 bar 6 min
TEXTILE 121 121°C 1.1 bar 20 min
LIQUID 134 134°C 2.1 bar 10 min
LIQUID 121 121°C 1.1 bar 30 min
PRION 134°C 2.1 bar 18 min
B&D TEST 134°C 2.1 bar 3.5 min
Helix TEST 134°C 2.1 bar 3.5 min
Vacuum TEST - - -

Kat.broj: BOE 8902300 ; Model: BOECO BTE-23D Stoni autoklav, Zapremina 23L, 220V, 50/60 Hz

Veliki izbor dodatne opreme, molimo pogledajte katalog u PDF-u.