BOECO FILTER PAPIR

 PDF katalog.

OSTALI FILTER PAPIR U PONUDI:

TEHNIČKI FILTER, KVALITATIVNI, OPŠTE NAMENE
Grade 3 hw–SREDNJA FILTRACIJA, OBIČAN, POVEĆANA VLAŽNOST
Težina: 65 g/m2
Brzinafiltracije: 10 ml/ 35 sec
Veličina pore: 5-10 µm
Sličansa: S&S 595, Whatmann Student Grade, 3002 M-N 615
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

OSLATLI FILTER PAPIR-150x150px

GLASS MICROFIBRE FILTERS

Grade MGA
Težina: 52 g/m2
Debljina: 0,25 mm
Zadržavanječesticautečnostima: 1,6µm
Pritisak: 33 mbar (a= 10 m2, brzina 40 cm/sec)
Sličansa: S&S GF 50, Whatmann GF/A, 3002 M-N GF 1
Dijametar (mm):25, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150, 180; Pak/Kom 100
Grade MGC
Težina: 52 g/m2
Debljina: 0,26 mm
Zadržavanječestica u tečnostima: 1,2µm
Pritisak: 54 mbar (a= 10 m2, brzina 40 cm/sec)
Sličansa: S&S GF 52, Whatmann GF/C, M-N GF 3
Dijametar (mm):25, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150, 180; Pak/Kom 100

GLASS MICROFIBRE FILTERS-150x150px

TULJCI, NASTAVCI ZA EKSTRAKCIJU, CELULOZNIzaSoxhlet
Grade 30
Materijal: Celuloza
Oblik: Šupljicilindrisaokruglimdnom
Max temperatura: 120 °C
Odgovaraza: Büchi B-811; Gerhardt Soxterm Automatic
Foss TecatorSoxtec System; Velp Extractors SER 148
Dijametar x visina (mm): 22 x 80, 25 x 80, 25 x 100, 26 x 60, 30 x 80, 33 x 80, 33 x 94, 33 x 118, 43 x 123; Pak/Kom 25

TULJCI NASTAVCI ZA EKSTRAKCIJU CELULOZNI za Soxhlet -150x150px

GRIDDED MEMBRANE FILTERS – Sartorius brend

Sterilni, jedinačnopakovanimembranfiltripostalisu standard u rutinskimmikrobiološkimkontrlnimanalizamazbogjednostavnostikoju nude. Jedinačnimpakovanjemizbegava se kontaminacija, onisu GLP odobreni, imajuidentifikacijuzasvaki filter i lot brojotštampannasvakompakovanju.
Materijal: celulozninitrat, belisacrnimrešetkama
Veličinarešetke: 3,1 x 3,1 mm
Veličina pore: 0,45 micron
Dijametar: 47 mm
Pakovanje: sterilno, jedinačnopakovanje
Dijametar (mm): 47; Pak/Kom 100
SYRINGE FILTERS – Sartorius brend
Celuloznoacetatni syringe filterikoriste se zafiltracijuzapremine do 100ml. Syringe filterisuidealnizaaplikacijekaoštosu: pripremakulturatkiva, sterilnafiltracijairazdvajanjebiološkihtečnosti, filtracijaproteinaienzimaitd.
Veličinapora: 0,20µm
Veličinapora:0,45µm
Boja: žuta
Boja: plava
Membrana: celulozniacetat
Kućište: cyrolite
Dijametar: 25 mm
Filter aerea: 5,3 cm2
Zapremina: 0,1 ml
Bubble point (0,20µm): 3,2 bar
Bubble point (0,45µm): 1,6 bar
Max. pritisak: 4,5 bar
Burst strength: 6 bar
Max. temperature: 50 °C
Protok (0,20µm): 60 ml/min
Protok (0,45µm): 180 ml/min
Hidrofilni: da
Ulaz: Luer lock
Izlaz: Luer lock
Isporuka: sterilni, odvojenopakovani

Veličina pore: 0,20µm; Kat.broj: SAR 16534-K; Boja: žuta; Pak/Kom: 50
Veličina pore: 0,47µm; Kat.broj: SAR 16555-K; Boja: plava; Pak/Kom: 50

SYRINGE FILTERS - Sartorius brend-150x150px