Kvantitativni filter papir

Kvantitativni filter papir preporučuje se kod kvantitativnih analiza. Kvantitativne analize zahtevaju visoki nivo čistoće, zato je ovaj filter papir opran kiselinom. Bez prisustva pepela.
U ponudi je filter papir sa različitom brzinom filtracije, kao i filter papir sa različitom poroznošću.

388 – CRNA –BRZA FILTRACIJA, ŠIROKA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 9 sec
Veličina pore: 12-15 µm
Sličan sa: S&S 589/1, M-N 640w
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

389 – BELA – SREDNJE – BRZA FILTRACIJA, SREDNJA DO ŠIROKA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 23 sec
Veličina pore: 8-12 µm
Sličan sa: S&S 589/2, M-N 640m, Whatmann 41
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

392 – CRVENA – SREDNJE – SPORA FILTRACIJA, SREDNJA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 50 sec
Veličina pore: 5-8 µm
Sličan sa: S&S 589/5, M-N 640md, Whatmann 43
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

390 – ZELENA – SPORA FILTRACIJA, UZANA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 100 sec
Veličina pore: 3-5 µm
Sličan sa: S&S 589/6, M-N 640d, Whatmann 40
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

391 – PLAVA – VEOMA SPORA FILTRACIJA, FINA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 180 sec
Veličina pore: 2-3 µm
Sličan sa: S&S 589/3, M-N 640de, Whatmann 44
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

393 – LJUBIČASTA – VEOMA SPORA FILTRACIJA, POSEBNO FINA POROZNOST
Težina: 100 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 250 sec
Veličina pore: 1-2 µm
Sličan sa: Whatmann 42
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100