Sartorius brend

Celulozno acetatni syringe filteri koriste se za filtraciju zapremine do 100ml. Syringe filteri su idealni za aplikacije kao što su: priprema kultura tkiva, sterilna filtracija i razdvajanje bioloških tečnosti, filtracija proteina i enzima itd.
Veličina pora: 0,20µm
Veličina pora: 0,45 µm
Boja: žuta
Boja: plava
Membrana: celulozni acetat
Kućište: cyrolite
Dijametar: 25 mm
Filter aerea: 5,3 cm2
Zapremina: 0,1 ml
Bubble point (0,20µm): 3,2 bar
Bubble point (0,45 µm): 1,6 bar
Max. pritisak: 4,5 bar
Burst strength: 6 bar
Max. temperature: 50 °C
Protok (0,20µm): 60 ml/min
Protok (0,45µm): 180 ml/min
Hidrofilni: da
Ulaz: Luer lock
Izlaz: Luer lock
Isporuka: sterilni, odvojeno pakovani

Veličina pore: 0,20µm; Kat.broj: SAR 16534-K; Boja: žuta; Pak/Kom: 50
Veličina pore: 0,47µm; Kat.broj: SAR 16555-K; Boja: plava; Pak/Kom: 50