KNF LABOPORT

HEMIJSKI REZISTENTNA VAKUUM PUMPA KNF LABOPORT
Specifikacija:
Isporuka: 20 L/min
Vakuum: 8 mbar abs.
Pritisak: 1 bar
Konektori za cevi: ID 10 mm
Dozvoljena temperatura okoline: od 5 do 40 °C

Kat.broj: KNF057501/026366; Model: KNF LABOPORT vakuum pumpa sa dijafragmom N802.3FT.18, 220 V, 50 Hz, glava pumpe: PTFE, Dijafragma: PTFE obložena, ventili: FFPM

Veliki izbor dodatne opreme, molimo pogledajte katalog u PDF-u.