Iz asortimana merne opreme izdvajamo:

- Referentni i precizni termometri, ubodni, kontaktni i bez-kontaktni (IC)
- Termo-higrometri (analogni i digitalni, stacionarni i ručni aparati)
- Data logger-i za praćenje temperature, kao i temperature i vlage. Saveris sistem za monitoring
- Vlagomeri (konditorskih prizvoda, mesa, praškastih uzoraka, drveta, slame, kukuruza itd.)
- Anemometri, manometri, razni detektori (metan, propan, butan, H2 i CO), bukomeri, luxmetri, multi-funkcionalni aparati, tahometri, fiberskopi itd.
- Gasni analizatori za praćenje procesa emisije (CO, CO2, NO, NO2, SO2)
- Analizatori teksture hrane (tenderometri)