Držač za sondu

Nerđajući držač za temperaturne sonde koji ne dozvoljava da sonde dodirnu dno posude gde se vrši merenje.
U ponudi dva modela, jedan namenjen za sonde Ø3 ili Ø3.3mm i drugi model namenjen za bi-metalne termometre Ø4mm.