Termometar za cev

Termometar za merenje temperature cevi, idealan za HVAC industriju.
Isporučuje se u kompletu sa držačem za cev, 53mm dugačak.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: -0 do 120 °C
Rezolucija: 2 °C