Diferencijalni termometar

Diferencijalni digitalni termometar omogućava korisniku da istovremeno koristi dva tipa K termopar sondi. Ekran može da bude uključen da pokaže T1 ili T2 temperaturu ili razliku između sonde T1 i T2 (T1 -T2 ). Diferencijalni termometar meri temperaturu u opsegu od -100 do 299.9 ° C sa 0.1 °C rezolucije ili 300 do 1372 °C sa 1 °C rezolucije.
U ponudi je veliki izbor tip K termopar sondi za različite primene.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 100 do 1372 °C
Rezolucija: 0.1 °C do 299,9 °C ostatak opsega 1 °C
Preciznost: +/- 0.4 °C +/-0.1 %