"Micro Therma 1" Termometar

Micro Therma 1 je termometar koji ne treba da se rekalibriše jer ugrađeni mikroprocesor omogučava instrument da neprekidno i automatski vrši samodijagnostiku i ponovo kalibrisanje.
Termometar meri temperature u opsegu od -270 do 1768°C, sa rezolucijom od 0.1°C kroz ceo opseg.
Izbor sondi je od K, J, T, R, N, S ili E termopar sondi, tip sonde se odabire jednim pritiskom na dugme aparata.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: -270 do 1768 °C
Rezolucija: 0.1 °C
Preciznost: +/-0.2 °C