WILE Bio Moisture Wood

Wile Bio Moisture Wood služi za pouzdano merenje vlage drveta. Tradicionalni način merenja pomoću pinova na površini drveta nije veoma precizan.
Ovaj metod podrazumeva merenje vlage u piljevini (strugotini), na osnovu kojeg se dobijeni rezultat odnosi na celo drvo, a ne samo na njegovu površinu.
Tehničke karakteristike:
Radni opseg:
Piljevina (dobijena pomoću motorne testere) 15-65%
Drveni peleti 4-23%
Piljevina 6-30%