WILE Bio Moisture

Wile Bio Moisture meri sadržaj vlage različitih vrsta drva koje se obično koriste kao čvrsto gorivo u raznim elektranama.
Merač prikazuje sadržaj vlage materijala u težinskom procentu .
Opseg merenja za piljevinu je 12-40 % i ostatci drveta 30-70 % .
Tehničke karakteristike:
Radni opseg:
Wood chips 12-40%
Logging Residue/Brash/Slash 30-70%