WILE Coffee and Cocoa

Wile Coffe vlagomer za brzo određivanje vlage kafe i kakaa.
Sadrži mernu skalu za: zelenu kafu, Arabica, Robusta, prženu kafu, pergament kafu i kakao zrna.
Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju. Kalkuliše srednju vrednost.
Tehničke karakteristike:
Radni opseg: 1-38% zavisno od tip zrna
Meri sadržaj vlage sa tačnošću od +/-0,5%