WILE Cotton

Wile Cotton je portabl vlagomer koji brzo i efikasno meri vlagu sirovog pamuka na licu mesta, na samom polju tokom berbe pamuka. Moguće je njegovo korišćenje i u fabrikama i laboratorijama, kad je neophodan brz i pouzdan rezultat.
Sadrži mernu skalu za 6 tipova pamuka zavisno od kvaliteta.
Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju. Kalkuliše srednju vrednost.
Mogućnost povezivanja za eksterne sonde za merenje vlage Wile 251 dužine 50cm, sa mernim opsegom od 10-73% vlage.
Tehničke karakteristike:
Radni opseg: 5,2 do 30% vlage sirovog pamuka
Meri sadržaj vlage sa tačnošću od +/-2%