WILE Soil Compaction tester

Wile Soil je tester kompaktnosti zemlje/tla. Omogućava korisniku da se upozna sa karakteristikama zemljišta što je preduslov boljeg razvoja biljaka, poboljšava efektivnost đubrenja, povećava zadržavanje vode, smanjuje troškove.
U kompletu sa dve sonde 1/2″ dijametar (1,27cm) i 3/4″ dijametar (1,91cm)