haccp-1

HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači Analiza
Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.

HACCP standard sastoji se od dve osnovne komponente:
  • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi procesa proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
  • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može kontrolistati, sprečiti ili eliminisati rizik po bezbednosti hrane ili njihov uticaj svesti na prihvatljiv nivo.
Primena načela HACCP je široko rasprostranjena širom sveta, dok je u EU i zakonska obaveza. Budući da naša zemlja ima sav neophodan potencijal za proizvodnju i izvoz kvalitetne i bezbedne hrane, neophodno je da celokupna industrija što pre pređe na primenu sistema HACCP, kao sveobuhvatnog koncepta obezbeđenja ispravnosti namirnica. U skladu sa odlukama Ministarstva poljoprivrede pri izradi strategije o bezbednosti hrane i zakonu o hrani, HACCP postaje zakonska obaveza svih proizvođača hrane na teritoriji Republike Srbije.
Sedam principa – temelja HACCP sistema:
1.Sprovođenje analize opasnosti i rizika
2.Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka
3.Određivanje kritičnih granica
4.Određivanje zahteva
5.Određivanje korektivnih mera
6.Uspostavljanje postupaka za verifikaciju
7.Uspostavljanje i vođenje efektivne evidencije i dokumentacije

Konsultantske usluge koje Vam nudi Instrumenti MB d.o.o.

Instrumenti MB d.o.o. zastupa jednu od vodećih firmi u proizvodnji mernih instrumenata ETI Ltd, posebno kad su u pitanju merenja temperature i vlage. Naši instrumenti odvajaju se od ostalih zbog svoje praktičnosti, preciznosti i dostupnosti svim kupcima. U ponudi imamo termometre za sve Vaše potrebe, raznolikih sondi, termohigrometri i pH metri za kontrolu proizvodnog procesa.
Instrumenti MB d.o.o. je Vaša najveća pomoć pri određivanju zahteva u HACCP standardu. Određivanje procedura/postupaka za praćenje CCP, postupci kojima se osigurava da CCP ostane u kritičnim granicama. Postupci nadzora mogu da zahtevaju instrumente i opremu za merenje ili drugi način ocene procesa u CCP. Praćenje kritičnih granica podrazumeva odgovore na pitanja šta, kako, koliko često i ko. Tu nastupamo mi sa našim instrumentim i konkretnim predlozima.