testo

Država: Nemačka
Adresa: TESTO AG, Testostraße 1, 79853 Lenzkirch
Usluge i proizvodi: Merni instrumenti za široku upotrebu
Web site: http://www.testo.com

TESTO AG je kompanija osnovana 1957. godine, pod nazivom Testoterm, kada je proizveden i prvi digitalni klinički termometar.

Testo proizvodi mernu i regulacionu opremu za različite industrije, nudeći uslugu servisiranja i etaloniranja po svim svetskim standardima. Nema mesta za grešku u kvalitetu garancije. Zbog toga Testo Industrial Services nudi overenu etaloniranje u skladu sa svim važećim pravilima (kao što su: ISO 9000ff, QS 9000, DKD, ÖKD, Cofrac, NIST, GMP, HACCP, FDA itd.) i različite servise. Kalibracija se radi u našim akreditovanim high-tech laboratorijama.

Iz programa TESTO izdvajamo:

  • Termometri za kontaktna merenja uključujući precizne Ex-Pt i Pt 100 termometre, diferencijalne, alarm, logger termometre, profesionalne logger i logger za Ex primenu sa software, print opcijom itd; Termometri za merenje bez kontakta-infracrveni termometri i infracrveni termometri sa laserskim zrakom.
  • Termohigrometri sa ili bez sondi, praktični industrijski higrometri, profesionalni logger za vlagu i temperaturu, termohigrografi za Ex zonu, standardni merni transmiteri za vlagu, merači tragova vlage-svi sa senzorima i digotrajne stabilnosti.
  • Instrumenti za merenje brzine i protoka, anemometri sa i bez teleskopske sonde, Pitot tube, instrumenti za merenje apsolutnog, diferencijalnog, pozitivnog/negativnog pritiska, U manometri, precizni i praktični elektronski merni instrumenti za ispitivanje, merenje i podešavanje rashladnih sistema.
  • Analizatori izduvnog gasa sa printerom, IRDA/USB interfejsom, instrumenti za merenje emisije sa lako izmenjivim dugotrajnim mernim ćelijama, sa Peltier gasnom pripremom za upotrebu u sirovom gasu ili u specijalnim atmosferama peći i postrojenja.
  • Multifunkcionalni merni instrumenti za klimu i ventilaciju sa HVAC referencama, instrumenti za istovremeno merenje na više lokacija, za merenje kvaliteta vazduha u radnim prostorijama, merači svetlosti i jačine zvuka, merači broja obrtaja sa i bez kontakta, fiberskopi sa fleksibilnim sondama.
  • SAVERIS sistem za monitoring temperature i vlage
  • Termovizijske kamere koje daju termalne slike za kompletnu analizu i dokumentovanje realnih slika zgrada, električnih sistema i mašina.